აყევი ჯანსაღი ცხოვრების რიტმს
იკვებე და ივარჯიშე სწორად